Sunne Ski & Bike Skip to content

Ny arrendator:
Sunne Alpina Klubb

Sunne Alpina Klubb kommer att arrendera en del av anläggningen vid Sunne Ski under 2024. Verksamheten drivs i samarbete med VÄIF Snowboard och Stjerneskolans Alpina gymnasium.

Klubben arrenderar delar av backen och kommer att bedriva träning och tävling samt vid ett par tillfällen ha backen öppen för allmänheten.